33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27

instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl

18 44 99 148

Bank Pekao SA 52 1240 4748 1111 0010 5782 3646