33-300 Nowy Sącz, ul. Zielona 27

instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl

539 524 889

Bank PKO S.A. 70 1240 4748 1111 0000 4879 7603