Studia podyplomowe

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA Z ELEMENTAMI PSYCHOLOGII REWALIDACYJNEJ

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy posiadających przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela/wychowawcy w kwalifikacje uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych i edukacyjno-rewalidacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Więcej informacji na www.wsb-nlu.edu.pl/Studia_podyplomowe

 

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO ZAWODU NAUCZYCIELA

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy merytorycznej absolwentów studiów wyższych kwalifikacjami pedagogicznymi, wymaganymi do pracy w szkole/placówce oświatowej. Studia zapewniają uzyskanie przygotowania pedagogicznego niezbędnego do pracy w szkołach i placówkach oświatowych.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

Więcej informacji na www.wsb-nlu.edu.pl/Studia_podyplomowe

 
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU ORAZ EDUKACJA DZIECKA I UCZNIA Z AUTYZMEM, ZESPOŁEM ASPERGERA

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualną wiedzą na temat spektrum autyzmu i zespołu Aspergera, kryteriami i metodami diagnostycznymi, najnowszymi tendencjami w terapii, metodami i formami pracy, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, problemami rodzin oraz sposobami ich wspierania.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 2 800 zł.

 
PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Celem studiów jest przygotowanie psychologów do pracy w charakterze biegłego sadowego. Zapewniają one poszerzenie wiedzy dotyczącą zaburzeń i mechanizmów funkcjonowania jednostki, niezbędnej do sporządzania ekspertyzy w wielu dziedzinach współpracy psychologa z wymiarem sprawiedliwości, zdobycie umiejętności diagnozowania i orzekania psychologicznego niezbędne w pełnieniu roli psychologa biegłego sądowego oraz wzbogacenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej psychopatologii i patologii społecznej, niezbędnej do diagnozy psychologicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

GWARANCJA URUCHOMIENIA KIERUNKU

Interaktywne studia przez Internet

Czesne za studia: 4 800 zł.

 
 
Więcej informacji na www.wsb-nlu.edu.pl/Studia_podyplomowe
 
 

INFORMACJE
Instytut Opiniowania ... WSB-NLU
tel. 18 44 99 123, e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl
 
Dział Rekrutacji WSB-NLU
tel. 18 44 101, 18 44 99 103, e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl