Oferta

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Przyjaznym Pokojem Przesłuchań Dzieci (z lustrem weneckim), który zapewnia przyjazne warunki przesłuchania i pozwala zminimalizować stres dziecka oraz umożliwia zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. 

11204921_1672643099686739_7377010904777765188_n 12322852_1672643086353407_6278676674466710184_o12307484_1672643039686745_6423395457834858517_o

 

PROMOCJA - porady z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży - pierwsza wizyta bezpłatna !!

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w ramach akcji promocyjnej zaprasza wszystkich zainteresowanych na porady z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży - pierwsza wizyta bezpłatna !!

Oferta

 1.  Badania diagnostyczne: psychologiczne, psychiatryczne, seksuologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie.
 2.  Wykonywanie na podstawie badań ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych.  Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw
  adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.
 3.  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
 4.  Zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i in.
 5.  Zajęcia socjoterapeutyczne.
 6.  Terapie: indywidualne, małżeńskie, rodzinne, grupy wsparcia.
 7.  Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi: zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8.  Porady, konsultacje i instruktaże.
 9.  Zajęcia wspierające rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny, społeczny niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia.
   Poradnictwo psychopedagogiczne, psychiatryczne, prawne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 10.  Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji naukowych - stacjonarne i wyjazdowe, dla różnych podmiotów życia społecznego,  ekonomicznego i in.
 11. Organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych.
 12. Prowadzenie mediacji z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego

Pomoc w zakresie konsultacji seksuologicznych dotyczy:

 • dysfunkcji seksualnych (zaburzenia erekcji, wytrysk przedwczesny, zaburzenia libido, dyspareunia, pochwica i inne)
 • zaburzeń tożsamości płciowej (transseksualizm i inne)
 • zaburzeń preferencji seksualnych (pedofilia, fetyszyzm i inne)
 • trudności w określeniu lub akceptowaniu swojej orientacji seksualnej
 • zaburzeń dojrzewania psychoseksualnego
 • zaburzeń relacji partnerskiej
 • uzależnienia od seksu
 • wszechstronna pomoc seksuologiczna: indywidualna, partnerska/małżeńska oraz rodzinna - niezależnie od płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej klientów/ek, w tym również w zakresie seksualności dziecięcej

Pomoc w zakresie konsultacji logopedycznych:

 • kompleksowe badanie i diagnoza rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • profilaktyka w zakresie wad wymowy,
 • terapia zaburzeń mowy i komunikacji językowej,
 • wczesna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną,
 • terapia afazji,
 • terapia odmiennych realizacji spowodowanych uszkodzeniami organicznymi, niepełnosprawności intelektualnej (występujących u dzieci z Zespołem Downa, z zespołem Aspergera, Autyzmu, z rozszczepem podniebienia,
 • wczesna interwencja logopedyczna,
 • terapia ustno-twarzowa,
 • konsultacje i jednorazowe porady

Pomoc w zakresie konsultacji fizjoterapeutycznych:

Metoda Vojty daje możliwość wczesnej diagnostyki zaburzeń ruchowych wynikających z nieprawidłowej pracy Centralnego Układu Nerwowego u dzieci.

zakres prac:

 • zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.),
 • zaburzenia napięcia mięśniowego (obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe),
 • asymetrie ułożeniowe ciała,
 • okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego,
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa,
 • kręcz szyi,
 • mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
 • miopatie genetyczne wrodzone,
 • opóźnienia rozwoju psychoruchowego,
 • dysplazja stawu biodrowego,
 • stopa końsko-szpotawa,
 • nabyte uszkodzenia mózgu,
 • nabyte uszkodzenia nerwów obwodowych (niedowłady obwodowe)
 • skolioza

metoda NDT-Bobath

usprawnianie niemowląt i starszych dzieci z problemami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi, wcześniaków oraz innych dzieci u których obserwuje się opóźnienie rozwoju psychoruchowego.

 

Cennik:

Diagnoza psychologiczna

- pełne badanie (Wechsler, organika, zasoby) + opinia 150 – 200 zł.

- badanie Wechslerem + pisemna analiza wyników testu 120-150 zł.

- badanie kwestionariuszami w zależności od stosowanych narzędzi 100 - 200zł

Konsultacja psychologiczna

Pierwsza wizyta 120 zł

Terapia indywidualna 80-100

Terapia rodzinna 140 zł

Diagnoza pedagogiczna

- np. określenie przyczyn niepowodzeń szkolnych 150 zł

- terapia pedagogiczna (w zależności od stosowanej metody od 50-100 zł)

Terapia seksuologiczna 100 zł

Porady z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży 80 zł

Diagnoza i opinia logopedyczna  80 zł

Terapia logopedyczna 70-80 zł

Terapia fizjoterapeutyczna 70-80 zł

Porada, konsultacja fizjoterapeutyczna 80 zł

Posiedzenie mediacyjne - do uzgodnienia z mediatorami