Kadra

mgr Magdalena Wajda – Dyrektor Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy IDOiPP WSB-NLU.

Asystent na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. Absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego oraz diagnozy i terapii psychologicznej, jak również szkolenie w zakresie Integratywnej Systemowej Psychoterapii Krótkoterminowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym, diagnozie i terapii dzieci oraz osób dorosłych. Psycholog w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Biegły Sądowy w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu.

dr Ewelina Sobocha- dr nauk o zdrowiu, pedagog specjalny i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną,            niepełnosprawnością sprzężoną. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców  i opiekunów na temat seksualności. Jest Członkiem Komitetu Bioetycznego Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Współpracuje z angielską Fundacją Mencap w Birmingham, Wielka Brytania, Program The Gateway Award.

 

mgr Maria Kowalczyk – psycholog, psychoterapeuta.  Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na wydziale psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i osobowości oraz psychologia sądowa . Obecnie w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej  SWPS Uniwersytetu Humanistycznego w Warszawie.  Ukończyła roczne szkolenie z psychoterapii dzieci i młodzieży, a także certyfikowany kurs psychoterapeutyczny z zakresu Logoterapii.

lek.med. Natalia Śmierciak - lekarz, w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, student psychologii  WSB - NLU w Nowym Sączu, 2-krotny stypendysta nagrody Ministra Oświaty i Nauki, autor i współautor publikacji naukowych. Proponowany zakres świadczeń : poradnictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzi konsultacje również w języku ukraińskim.
Proponowany termin wizyty: niedziele po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

mgr Klaudia Podmańska- Szczurek - psycholog, seksuolog, pedagog. Zawodowo stara się łączyć ze sobą pasję i wykształcenie. Mnogość kompetencji pozwala  pomagać na wielu płaszczyznach. Udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach umożliwia  stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności które  wykorzystuje w praktyce.

mgr Alicja Giezek magister poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, certyfikowany specjalista terapii uzależnień,absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, absolwentka Szkoły Trenerów PTP. Pracuje jako specjalista terapii uzależnień behawioralnych w Stowarzyszeniu Antynarkotykowy Ruch Katolicki KARAN we Wrocławiu, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Rawiczu. Systemowy terapeuta rodzin metodą B. Hellingera, doradca wychowawczy. Autorka oraz realizatorka wielu programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Realizatorka cyklicznych szkoleń dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Od 2012r realizator szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych dla studentów trzech wrocławskich uczelni min. Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki uzależnień, problemów rodziny oraz psychoterapii.

 

mgr Oleksy Anna  - pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie,  w trakcie studiów psychologii klinicznej, ukończone studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji. Udział w licznych szkoleniach i konferencjach powala  na ciągłe poszerzanie zakresu wiedzy i umiejętności o nowe metody i formy pracy. 

mgr Małgorzata Woźniak -  psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU, kierunku: Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna i osobowości. Obszar zainteresowań to poradnictwo dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, prowadzenie grup wsparcia oraz działalność szkoleniowa w zakresie tematyki psychologicznej.

mgr  Marcelina Gabańska-Skóra - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, absolwentka Wydziału Psychologii w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University z siedzibą  w Nowym Sączu, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości. Ponadto, ukończyła pedagogikę, specjalność: edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim oraz studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej. To również certyfikowany mediator- specjalizacja mediacje rodzinne i oświatowe. Obszar zainteresowań to: diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej, poradnictwo psychologiczne dzieci i dorosłych, a także z obszaru prenatalnego - wykłady/warsztaty dla kobiet oczekujących dziecka, jak również wspieranie rozwoju dziecka od poczęcia, poprzez pozytywne stymulowanie rozwoju. 

mgr Patryk Wicher - mediator, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, absolwent Wydział Studiów Politycznych w WSB-NLU w Nowym Sączu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz studia podyplomowe Menadżer Ekonomii Społecznej, studia podyplomowe Zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz studia podyplomowe Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na UJ w Krakowie. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz spółek komunalnych. W ramach Instytutu prowadzić będzie mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

mgr Michał Mółka - mediator, doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej oraz studia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Zrealizowany kurs „Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora” w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Facultas Iuridica”. W ramach Instytutu prowadzić będzie mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

dr Sebastian Zupok - doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", w Warszawie. Dysertacja doktorska ("Strategie wartości dla klienta na rynku napojów bezalkoholowych", promotor- prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa). Absolwent University of Central Lancashire (2003 r., Preston, Wielka Brytania - studia MBA). Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższych. Konsultant w Instytucie Diagnostyki, Opiniowania i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU. Prowadzi zajęcia i szkolenia m.in. z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego oraz marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej w organach zarządczych. Autor wielu publikacji z zakresu wartości klienta oraz wartości dla klienta.