Kadra

dr Leszek Woszczek – Dyrektor Instytutu.

Adiunkt w WSB-NLU, wykładowca Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości w Politechnice Krakowskiej oraz GWSP w Gliwicach. Były pracownik Katedry Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego.

Zajmuje się problematyką psychologii sądowej, w tym przesłuchań i zeznań światków, itp. Autor badań nad zeznaniami dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Opracował dziesiątki opinii psychologicznych.

W ramach pracy dydaktycznej prowadzi zajęcia z psychologii sądowej, psychopatologii i psychologii klinicznej, ogólnej, rozwojowej itd. W latach 1994 – 2009 prowadził wykłady w Ośrodku Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki. Ponadto prowadził wykłady, warsztaty z psychologii komunikacji interpersonalnej, emocji i motywacji, negocjacji oraz z psychologii sprzedaży i obsługi klienta dla takich firm jak: Tchibo, Nestle, Wyborowa S. A., Żywiec S. A., Schwarzkopf, Kruger, Cadbury Wedel, Jurajska, Ustronianka, Rabat, Dębica S. A., Variant, Delta Plus, Norma, Zakłady Azotowe Puławy, ECO, Lewiatan – Polska Sieć Handlowa, Bonduelle, ArcerolMittal, Polskie Sieci Energetyczne, Orange, Polkomtel, Sieć Eurosklep, Rabat, Przedsiębiorstwo Naukowo – Badawcze „BT”, Energizer, Dyckerhoff itd. Był konsultantem i wykładowcą firmy McHayes and Steward Group oraz firmy Marschall Polska w Warszawie. Prowadzi zajęcia i wykłady w ramach wielu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Ponadto uczestniczy w projektach realizowanych przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

dr Ewelina Sobocha, dr nauk o zdrowiu, pedagog specjalny i edukator seksualny. Posiada doświadczenie w pracy z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnością sprzężoną. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodziców  i opiekunów na temat seksualności. Jest Członkiem Komitetu Bioetycznego Polskiej Prowincji Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Współpracuje z angielską Fundacją Mencap w Birmingham, Wielka Brytania, Program The Gateway Award.

 

dr Justyna Trepka-Starosta, psycholog, biegły sądowy, logopeda. Długoletni pracownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego sekcji Psychologii Sądowej oraz Polskiej Akademii Nauk. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu psychologii klinicznej sądowej. Brała udział w licznych grantach m.in. dotyczących zagrożenia wykluczeniem społecznych.

 

lek.med. Natalia Śmierciak - lekarz, w trakcie specjalizacji z Psychiatrii Dzieci i Młodzieży , pracownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie, student psychologii WSB - NLU w Nowym Sączu. 2-krotny stypendysta nagrody Ministra Oświaty i Nauki, autor i współautor publikacji naukowych. Proponowany zakres świadczeń : Poradnictwo psychiatryczne dzieci i młodzieży. 
Proponowany termin wizyty: wtorki godz. 17.00 - 18.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

dr Agnieszka Chemperek -  dr nauk humanistycznych w zakresie psychologii, specjalista terapii uzależnień. Wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, pracownik Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Zajmuje się przede wszystkim terapią osób współuzależnionych oraz współuzależnionych jak również wsparciem osób w sytuacjach kryzysowych, problemach osobistych. Zakres szkoleń - umiejętności interpersonalne, praca z klientem, poradnictwo specjalistyczne. 

mgr Klaudia Podmańska- Szczurek - psycholog, seksuolog, pedagog. Zawodowo staram się łączyć ze sobą pasję i wykształcenie. Mnogość kompetencji pozwala mi pomagać na wielu płaszczyznach. Udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach umożliwia mi stałe poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności które mogę wykorzystać w praktyce.

Alicja Giezek magister poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, absolwentka Szkoły Trenerów PTP, certyfikowany specjalista terapii uzależnień, pracuje jako specjalista terapii uzależnień behawioralnych w Stowarzyszeniu Antynarkotykowy Ruch Katolicki KARAN we Wrocławiu, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Rawiczu. Systemowy terapeuta rodzin metodą B. Hellingera,   doradca wychowawczy. Autorka oraz realizatorka wielu programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. Realizatorka cyklicznych szkoleń dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych. Od 2012r realizator szkoleń z zakresu uzależnień behawioralnych dla studentów trzech wrocławskich uczelni min. Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe dotyczą problematyki uzależnień, problemów rodziny oraz psychoterapii.

 

mgr Oleksy Anna  - pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno - Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie,  w trakcie studiów psychologii klinicznej, ukończone studia podyplomowe: wychowanie przedszkolne i zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji. Udział w licznych szkoleniach i konferencjach powala mi na ciągłe poszerzanie mojego zakresu wiedzy i umiejętności o nowe metody i formy pracy. 

Agnieszka Balicka -  absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Rzeszowskim i otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki i oligofrenopedagogiki, logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2002 roku zajmuje się terapią dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej. Prowadził wykłady i ćwiczenia z tego zakresu. Autorka i współautorka licznych publikacji.

Proponowane terminy dyżurów: piątki - godz. 12.00-15.00

mgr  Beata Waśko - fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi. Posiada międzynarodowy certyfikat Vojty. Ukończone studia: licencjackie - pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną, magisterskie - pedagogika opiekuńcza z pracą socjalną, podyplomowe - oligofrenopedagogika.

Proponowane terminy dyżurów: środy godz. 13.00-15.00

mgr Agnieszka Grys -magister fizjoterapii oraz oligofrenopedagog z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zawodzie. Specjalista metody NDT-Bobath, Baby Bobath. Posiada kwalifikacje z zakresu oceny wczesnych zaburzeń psychoruchowych TIMP, PNF, terapii taktylnej wg. Masgutowej, tapingu rehabilitacyjnego, trójpłaszczyznowej manualnej terapii wad stóp u dzieci, masażu Shantala, Integracji Sensorycznej I stopnia. W trakcie zdobywania uprawnień trenerskich z zakresy Sensoplastyki.

dr Sebastian Zupok - doktor nauk ekonomicznych. Studia doktoranckie w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", w Warszawie. Dysertacja doktorska ("Strategie wartości dla klienta na rynku napojów bezalkoholowych", promotor- prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona - Szkoła Główna Handlowa, Warszawa). Absolwent University of Central Lancashire (2003 r., Preston, Wielka Brytania - studia MBA). Pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni wyższych. Konsultant w Instytucie Diagnostyki, Opiniowania i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU. Prowadzi zajęcia i szkolenia m.in. z podstaw zarządzania, zarządzania strategicznego oraz marketingu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w praktyce gospodarczej w organach zarządczych. Autor wielu publikacji z zakresu wartości klienta oraz wartości dla klienta.

 

mgr Patryk Wicher - doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, absolwent Wydział Studiów Politycznych w WSB-NLU w Nowym Sączu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego oraz studia podyplomowe Menadżer Ekonomii Społecznej, studia podyplomowe Zarządzanie oświatą w zreformowanym systemie edukacji w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz studia podyplomowe Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów na UJ w Krakowie. Ukończył kurs na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz spółek komunalnych. W ramach Instytutu prowadzić będzie mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.

mgr Michał Mółka - doktorant Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe Menedżer Ekonomii Społecznej oraz studia z zakresu przygotowania pedagogicznego. Zrealizowany kurs „Mediacje. Przygotowanie do zawodu mediatora” w Ośrodku Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Facultas Iuridica”. W ramach Instytutu prowadzić będzie mediacje z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.