Bezpłatne szkolenia

Szkolenia dla dla Dyrekcji, Kadry Dydaktycznej, Psychologa, Pedagoga w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej.
1. „Moc tak, niemoc nie” , czyli o zapobieganiu depresji u dzieci w wieku szkolnym
2. Zagrożenie wykluczeniem społecznym młodzieży